Inspiracje

Lizak w roli głownej - czyli inne spojrzenie na sprzedaż

Jak budować świadomości zespołu sprzedaży B2B poprzez narzędzia?

Ten temat poruszyła Blanka Retmanska-Man podczas tegorocznego kongresu Rentowny Hotel

Ego, marka osobista, a wizerunek w hotelu, czyli o sprzedaży z innej perspektywy.

Wizerunek ma ułatwić nam i naszym zespołom sprzedaż. I oczywiście nic w tym złego, ale pod warunkiem, że jesteśmy w tych przekazach prawdziwi, a nie tworzymy wirtualnej, egocentrycznej i sztucznej rzeczywistości.

Cz. 2 Nowa oferta w rzeczywistości nowych oczekiwań.

Czy w nowym kontekście biznesowym, który zmienił potrzeby naszych gości, dostrzegliśmy te zmiany i dostosowaliśmy sposób komunikacji do nowych oczekiwań?

 

Nowa oferta w rzeczywistości nowych oczekiwań.

Tęsknimy za eventami w formule „twarzą w twarz”. Mimo, że już bardzo chcemy, żeby MICE zapukał do naszych drzwi, jednocześnie stajemy przed pytaniem, czy jesteśmy gotowi? Szczególnie, czy jesteśmy gotowi z naszą ofertą.

Jak budować relacje z klientami B2B i przekładać je na przychody

Zawsze starliśmy się dbać o swoje relacje. Czasami jednak zagonieni zapominaliśmy je pielęgnować. Teraz już będziemy musieli pamiętać.
Po-covidowa rzeczywistość nie da nam taryfy ulgowej - będzie wymagać ogromnej mobilizacji i jeszcze więcej wysiłku przy budowaniu, wzmacnianiu i odświeżaniu relacji z naszymi gośćmi.
Kilka słów o tym, co nam może pomóc - w poniższym artykule - zachęcam do przeczytania :)