Cz. 2 Nowa oferta w rzeczywistości nowych oczekiwań.

Czy w nowym kontekście biznesowym, który zmienił potrzeby naszych gości, dostrzegliśmy te zmiany i dostosowaliśmy sposób komunikacji do nowych oczekiwań?

 

Nowa oferta w rzeczywistości nowych oczekiwań.

Tęsknimy za eventami w formule „twarzą w twarz”. Mimo, że już bardzo chcemy, żeby MICE zapukał do naszych drzwi, jednocześnie stajemy przed pytaniem, czy jesteśmy gotowi? Szczególnie, czy jesteśmy gotowi z naszą ofertą.