Cz. 2 Nowa oferta w rzeczywistości nowych oczekiwań.

Czy w nowym kontekście biznesowym, który zmienił potrzeby naszych gości, dostrzegliśmy te zmiany i dostosowaliśmy sposób komunikacji do nowych oczekiwań?

 

Jak budować relacje z klientami B2B i przekładać je na przychody

Zawsze starliśmy się dbać o swoje relacje. Czasami jednak zagonieni zapominaliśmy je pielęgnować. Teraz już będziemy musieli pamiętać.
Po-covidowa rzeczywistość nie da nam taryfy ulgowej - będzie wymagać ogromnej mobilizacji i jeszcze więcej wysiłku przy budowaniu, wzmacnianiu i odświeżaniu relacji z naszymi gośćmi.
Kilka słów o tym, co nam może pomóc - w poniższym artykule - zachęcam do przeczytania :)

Widzę zmianę

Covid-19 to daleki krewny rentowności.