Cz. 2 Nowa oferta w rzeczywistości nowych oczekiwań.

Czy w nowym kontekście biznesowym, który zmienił potrzeby naszych gości, dostrzegliśmy te zmiany i dostosowaliśmy sposób komunikacji do nowych oczekiwań?